ระฆังทอง Limited ม่วงชมพูรุ่นเก่า ม่วงชมพูรุ่นใหม่


   ทะเบียนสวย VIP

2กข 1
590,000 (6)
ฆถ 2
555,000 (6)
1กภ 3
285,000 (6)
2กพ 3
199,000 (14)
2กข 5
269,000
1กศ 6
285,000 (15)
4กฌ 44
290,000
5กย 111
245,000
5กบ 222
295,000 (14)
5กร 333
295,000 (19)
5กว 444
255,000 (24)

   ทะเบียนสวย ร้อย พัน

2กง 1000
85,000 (6)
2กน 1000
89,00 0 (9)
2กฎ 1000
89,000 (9)
1กษ 2000
55,000
2กฉ 4000
42,000
1กร 4000
75,000
5กร 5000
199,000 (15)
2กธ 5000
69,000
2กน 5000
65,000
2กภ 6000
42,000
ฆล 7000
115,000
2กฒ 8000
99,000 (14)
2กจ 8000
79,000
2กฉ 8000
79,000
2กต 8000
89,000 (14)
2กง 8000
79,000
2กช 8000
79,000
5กร 9000
145,000 (19)

   ทะเบียนสวยเลขเรียง

5กภ 345
99,000 (19)
3กอ 345
69,000
3กด 456
145,000 (20)
3กณ 456
245,000 (24)
3กฐ 456
159,000
3กณ 678
59,000
3กฒ 678
ขายแล้ว
2กฬ 3456
99,000
3กฐ 3456
59,000
5กม 4567
ขายแล้ว
3กฐ 4567
79,000
4กฌ 4567
67,000 (32)
3กณ 5678
65,000
3กถ 5678
65,000
2กก 5678
99,000
3กฒ 5678
65,000
3กด 6789
69,000
5กฬ 6789
235,000 (41)
2กก 6789
139,000

   ทะเบียนสวยเลขคู่

ฆษ 1100
79,000 (9)
5กฒ 1122
55,000 (15)
2กก 1133
49,000
3กฎ 1155
59,000(ใบสงวนสิทธิ)
5กล 1155
165,000 (24)
2กน 1177
45,000 (24)
5กฒ 2211
49,000 (15)
3กบ 2233
49,000
4กฒ 2244
52,000 (20)
3กด 2277
45,000 (23)
ฆส 4400
59,000
ฆส 4422
ขายแล้ว
4กฒ 4422
42,000 (20)
1กษ 4466
35,000
5กว 4488
79,000 (36)
3กย 5511
65,000 (24)
ฆณ 5577
79,000 (32)
5กม 5577
59,000
ฎร 5577
59,000 (ใบสงวนสิทธิ)
4กช 5588
55,000
5กว 6611
39,000
ฆพ 6622
69,000
3กร 7711
45,000 (24)
5กภ 7755
55,000
5กม 7755
55,000
5กบ 8800
67,000 (24)
3กด 8811
55,000 (23)
1กธ 8811
125,000 (24)
5กบ 8866
ขายแล้ว
1กษ 9900
79,000 (24)

   ทะเบียนสวยเลขสลับ

5กม 1313
49,000 (19)
ฆษ 1313
89,000 (15)
ฆผ 1919
125,000
3กฎ 2121
ขายแล้ว
ญญ 2626
350,000 (24)
ฆม 3030
79,000 (14)
ภษ 5050
59,000 (15)
5กพ 5050
115,000 (24)
5กว 5151
175,000 (24)
5กล 5757
99,000 (36)
5กว 5757
99,000 (36)
5กบ 6868
89,000 (36)
5กม 7575
55,000
5กช 8080
65,000 (24)
4กฌ 8484
ขายแล้ว
5กว 8484
69,000 (36)
4กฒ 8585
45,000
5กบ 8989
225,000 (42)
1กภ 9696
49,000

   ทะเบียนสวยเลขหาบ

1กส 1221
65,000 (15)
2กฎ 1221
55,000 (14)
5กล 1551
155,000 (24)
5กว 1551
165,000 (24)
1กษ 1771
ขายแล้ว
1กส 2002
39,000
1กฬ 2552
49,000
5กจ 2882
ขายแล้ว
1กว 3003
49,000 (14)
2กฆ 3113
44,000 (14)
ฆต 3113
75,000 (14)
ฆฮ 4224
69,000 (20)
1กส 4664
39,000
1กษ 4774
35,000
ฆอ 4994
69,000
5กว 5115
175,000 (24)
ฆณ 5775
ขายแล้ว
5กม 5775
55,000
5กภ 5775
55,000
5กย 5775
55,000
5กร 5775
ขายแล้ว
4กฒ 5885
45,000
1กพ 6776
42,000 (36)
1กถ 6886
69,000(ใบสงวนสิทธิ)
3กร 7117
45,000 (24)
5กภ 7557
55,000
5กม 7557
55,000
5กย 7557
55,000
5กฒ 7557
49,000
1กพ 7667
ขายแล้ว
5กย 7997
79,000 (46)
5กบ 8668
89,000 (36)
สน 9339
ขายแล้ว
5กส 9559
295,000 (41)

   ทะเบียนสวยป้ายขาวดำ

6กน 26
35,000 (20)
6กฉ 30
29,000 (15)
5กท 39
49,000 (19)
6กฉ 48
29,000 (24)
5กว 70
29,000 (19)
6กฐ 80
59,000 (24)
6กต 90
39,000 (19)
5กบ 600
59,000 (14)
ภษ 5050
59,000 (15)

   ทะเบียนรถตู้ป้ายฟ้า

ฮว 2266
55,000
ฮว 2323
55,000
ฮว 2332
49,000
ฮว 2662
49,000
ฮว 3232
45,000
ฮว 3333
670,000 (23)
ฮว 3553
55,000
ฮว 4477
45,000
ฮว 4774
ขายแล้ว
ฮว 4949
59,000
ฮว 4994
49,000
ฮว 6262
45,000
ฮว 7575
49,000
ฮว 9449
ขายแล้ว

   ทะเบียนรถกระบะ

1ฒฐ 789
17,500
1ฒฐ 1111
155,000
1ฒธ 1122
6,900 (14)
1ฒฐ 1155
5,900
1ฒฐ 1212
6,900 (19)
1ฒธ 1212
6,900 (14)
1ฒธ 1551
3,900
1ฒธ 2112
6,900 (14)
1ฒธ 2121
5,900 (14)
1ฒธ 2211
5,900 (14)
1ฒฐ 4567
7,500
1ฒย 4848
5,900 (36)
1ฒย 4884
5,900 (36)
1ฒย 5511
6,900 (24)
1ฒฐ 6789
14,500
1ฒย 6886
ขายแล้ว
1ฒธ 7007
3,900
1ฒย 9009
5,900
1ฒฐ 9999
155,000

   ทะเบียนโคราช

ขก 2
340,000 (5)
กอ 7
350,000 (14)
ขก 345
145,000 (15)
กอ 2000
155,000 (9)
กอ 7000
155,000 (14)
กอ 8000
215,000 (15)


         วิธีการสั่งซื้อทะเบียนรถสวย
      1. โอนเงินมัดจำบางส่วน ทางเราจะขึ้นสถานะว่าจองแล้ว และจะเก็บเลขทะเบียน เลขนั้นๆไว้ให้ท่าน
      2. นัดชำระส่วนที่เหลือที่ กรมการขนส่งทางบก (จตุจักร) อาคาร 2 ชั้น 5 เวลา 9.00น.-15.00น.
      3. เมื่อชำระเงินครบ ท่านจะได้รับเอกสารสิทธิของทะเบียนเลขนั้นๆ สามารถนำไปให้โชว์รูมรถ เพื่อดำเนินการจดทะเบียนได้เลย
      สงสัยประการใด กรุณาโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 08-00006969,09-11166609(กอล์ฟ)

ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ