ระฆังทอง Limited ม่วงชมพูรุ่นเก่า ม่วงชมพูรุ่นใหม่


   ทะเบียนสวยมาใหม่

8กธ 1001
69,000 (15)
8กธ 1010
69,000 (15)
8กธ 1100
59,000 (15)
8กธ 1122
69,000 (19)
8กธ 1221
59,000 (19)
8กธ 2121
69,000 (19)
7กฒ 2200
55,000 (15)
8กธ 3456
69,000

   ทะเบียนสวย VIP

7กญ 7
650,000 (19)
4กฆ 4444
2,424,242 (24)

   ทะเบียนสวย ร้อย พัน

1กร 4000
75,000
2กง 8000
79,000
2กฉ 8000
79,000
7กศ 9000
145,000 (24)

   ทะเบียนสวยเลขเรียง

7กย 345
69,000
7กบ 345
79,000
3กฐ 456
165,000 (ใบสงวน)
4กม 567
ขายแล้ว
7กร 567
75,000
7กน 2345
69,000
8กธ 3456
69,000
7กบ 3456
ขายแล้ว
5กฮ 5678
79,000

   ทะเบียนสวยเลขคู่

8กธ 1100
59,000 (15)
8กธ 1122
69,000 (19)
7กศ 1122
40,000
3กฎ 1155
59,000(ใบสงวน)
7กษ 1155
79,000 (24)
7กช 1166
69,000 (24)
7กร 1166
33,000
6กญ 1166
59,000
6กฎ 1166
59,000
7กศ 1166
ขายแล้ว
7กฎ 2200
29,000
7กฒ 2200
55,000 (15)
7กศ 2211
33,000
8กณ 2233
79,000 (24)
6กญ 2266
59,000
6กก 2266
199,000 (24)
ญฮ 2266
99,000
6กฮ 2266
49,000
7กฐ 2266
32,000
7กศ 2266
30,000
7กน 2277
55,000
7กฒ 3322
29,000
8กด 3344
79,000 (24)
ฌท 3344
115,000 (20)
6กฬ 3355
39,000
6กอ 3355
39,000
6กฮ 4400
29,000
7กญ 4433
30,000
7กฐ 4433
30,000
8กด 4433
69,000 (24)
6กข 4466
55,000
7กน 4466
32,000
7กบ 4466
32,000
6กฬ 4477
29,000
6กฮ 4477
29,000
6กข 4488
49,000
7กฆ 5500
ขายแล้ว
5กอ 5511
155,000 (24)
6กท 5533
79,000 (24)
6กข 5577
45,000
6กฎ 5577
65,000 (36)
7กม 5577
55,000
สย 5577
89,000
7กญ 6611
29,000
7กฎ 6611
29,000
6กก 6622
ขายแล้ว
7กญ 6622
32,000
7กฎ 6622
30,000
7กฐ 6622
30,000
สฐ 6644
ขายแล้ว
6กศ 7700
29,000
6กฬ 7711
29,000
6กฮ 7711
29,000
6กษ 7744
29,000
5กภ 7755
55,000
1กญ 8811
155,000 (24)

   ทะเบียนสวยเลขสลับ

8กธ 1010
69,000 (15)
7กภ 1212
ขายแล้ว
พฉ 1515
99,000
6กฎ 1616
69,000
7กย 1616
35,000
8กธ 2121
69,000 (19)
7กฒ 2121
35,000
6กส 2525
ขายแล้ว
6กฮ 2525
59,000
7กฎ 2525
59,000
7กธ 3030
29,000
6กฬ 3131
29,000 (20)
7กฐ 3232
ขายแล้ว
7กฎ 3434
33,000
6กศ 4040
29,000
6กฮ 4040
29,000
7กญ 4343
33,000
8กด 4343
ขายแล้ว
7กฌ 4747
ขายแล้ว
6กอ 4747
29,000
ญฮ 4747
99,000
6กฬ 5252
35,000
8กด 5252
89,000 (24)
5กล 5757
99,000 (36)
5กว 5757
99,000 (36)
6กข 5757
45,000
7กภ 5757
49,000
6กอ 5757
35,000
6กฎ 6161
55,000
7กฎ 6161
32,000
7กญ 6161
33,000
6กญ 6262
ขายแล้ว
7กภ 6464
30,000
6กก 6868
ขายแล้ว
6กฒ 7070
69,000 (24)
6กฬ 7070
29,000
6กษ 7474
29,000
6กฬ 7474
ขายแล้ว
6กฒ 7575
39,000
6กอ 7575
ขายแล้ว
6กถ 8080
99,000 (24)
6กฐ 8080
ขายแล้ว
6กก 8080
185,000 (24)
7กช 8585
79,000 (36)
6กก 8686
290,000 (36)
7กฆ 9595
89,000

   ทะเบียนสวยเลขหาบ

8กธ 1001
69,000 (15)
8กธ 1221
59,000 (19)
7กณ 1331
29,000
7กฒ 1441
29,000
6กฬ 1661
39,000
7กร 1661
33,000
7กษ 1661
ขายแล้ว
7กช 2002
59,000 (14)
7กณ 2002
ขายแล้ว
7กฐ 2002
32,000
7กญ 2332
ขายแล้ว
7กฐ 2332
35,000
7กฒ 2332
ขายแล้ว
ฎย 2552
99,000(ใบสงวน)
8กด 2552
79,000 (24)
7กฎ 2552
39,000
6กฎ 2662
59,000
ญอ 2662
99,000
7กฒ 2772
45,000
7กณ 3113
29,000
7กด 3113
29,000
7กน 3113
ขายแล้ว
ชช 3553
ขายแล้ว
6กฮ 4004
ขายแล้ว
7กญ 4334
30,000
7กฐ 4334
30,000
6กถ 4664
49,000
6กท 4664
49,000
7กฐ 4664
32,000
6กษ 4774
29,000
6กฬ 4774
29,000
7กศ 4774
35,000
7กษ 4774
35,000
8กด 4884
59,000
8กณ 4884
ขายแล้ว
6กส 5115
49,000
6กฐ 5225
49,000
7กน 5775
59,000
7กฌ 5885
49,000
7กฎ 6006
29,000
7กพ 6006
29,000
7กญ 6116
29,000
7กฎ 6116
ขายแล้ว
7กศ 6116
29,000
6กฎ 6226
55,000
7กฐ 6446
32,000
7กฒ 6446
30,000
7กภ 6776
ขายแล้ว
6กก 6886
250,000 (36)
6กฒ 7007
69,000 (24)
5กฒ 7557
45,000
5กภ 7557
55,000
5กย 7557
55,000
6กอ 7557
32,000
6กฐ 8008
ขายแล้ว
6กก 8008
195,000 (24)
7กร 8998
ขายแล้ว
7กฆ 9009
49,000

   ทะเบียนสวยเลขหมวดอักษรเบิ้ล

6กก 2266
199,000 (24)
ชช 3553
ขายแล้ว
6กก 6622
ขายแล้ว
6กก 6868
ขายแล้ว
6กก 6886
250,000 (36)
6กก 8008
195,000 (24)
6กก 8080
185,000 (24)
6กก 8686
290,000 (36)

   ทะเบียนสวยป้ายขาวดำ

6กน 38
ขายแล้ว
5กท 39
ขายแล้ว
6กฐ 80
59,000 (24)
6กด 80
29,000
3กร 83
49,000 (19)
6กฐ 97
35,000 (32)
7กญ 200
35,000 (14)
กอ 789
990,000
ขท 1515
ขายแล้ว
พฉ 1515
99,000

   ทะเบียนรถตู้ป้ายฟ้า

ฮอ 22
355,000 (15)
ฮอ 111
790,000 (14)
ฮษ 222
450,000 (15)
ฮษ 345
99,000
ฮษ 1111
890,000
ฮอ 1144
59,000
ฮอ 1166
59,000
ฮษ 1515
99,000
ฮอ 1616
ขายแล้ว
ฮษ 2002
55,000
ฮฐ 2002
55,000
ฮอ 2002
79,000 (15)
ฮอ 2020
79,000 (15)
ฮอ 2121
59,000
ฮอ 2211
59,000
ฮฐ 2244
69,000
ฮษ 2244
69,000
ฮอ 2266
69,000
ฮษ 2266
59,000
ฮฐ 2552
69,000
ฮอ 2626
69,000
ฮว 3232
55,000
ฮฐ 3434
55,000
ฮอ 3553
69,000
ฮษ 4040
42,000
ฮอ 4477
59,000
ฮอ 4488
79,000
ฮอ 4747
59,000
ฮฐ 5005
85,000 (24)
ฮษ 5050
69,000 (19)
ฮษ 5115
69,000
ฮฐ 5500
79,000 (24)
ฮอ 5577
69,000
ฮอ 5588
99,000
ฮอ 5775
69,000
ฮอ 6060
59,000 (23)
ฮอ 6262
69,000
ฮษ 6767
49,000
ฮอ 6789
295,000 (41)
ฮษ 7997
115,000 (41)
ฮฐ 8383
79,000 (36)
ฮษ 8899
199,000
ฮฐ 8989
199,000
ฮอ 9669
199,000 (41)
ฮอ 9898
355,000 (45)
ฮษ 9988
175,000

   ทะเบียนรถกระบะ

2ฒจ 4
29,000 (15)
2ฒจ 22
39,000 (15)
1ฒบ 234
29,000 (15)
2ฒจ 345
19,900 (23)
2ฒข 1001
5,900 (9)
2ฒญ 1001
3,900
2ฒญ 1010
3,900
1ฒฐ 1111
155,000
2ฒญ 1133
3,900
2ฒจ 1155
9,900 (23)
1ฒฐ 1212
ขายแล้ว
2ฒจ 1313
7,900 (19)
2ฒญ 1331
3,900
2ฒจ 1551
8,900 (23)
2ฒญ 1551
3,900
2ฒจ 2002
8,900 (15)
2ฒจ 2020
ขายแล้ว
1ฒธ 2121
5,900 (14)
1ฒธ 2211
5,900 (14)
2ฒข 2233
5,900
2ฒท 2255
3,900 (20)
2ฒข 2266
5,900 (23)
2ฒญ 2266
5,900
2ฒญ 2277
5,900
2ฒท 2552
3,900 (20)
2ฒท 2662
3,900
2ฒญ 2772
5,900
2ฒญ 2882
5,900
2ฒญ 3113
3,900
2ฒญ 3131
3,900
2ฒญ 3311
3,900
2ฒจ 3456
19,900
2ฒจ 4000
9,900 (15)
2ฒข 4004
6,900 (15)
2ฒจ 4004
6,900 (19)
2ฒญ 4004
3,900
2ฒจ 4422
8,900 (23)
2ฒญ 4466
ขายแล้ว
1ฒฐ 4567
9,500
2ฒญ 4664
3,900
1ฒย 4848
5,900 (36)
2ฒญ 5005
4,900 (19)
2ฒจ 5115
8,900 (23)
2ฒจ 5151
9,900 (23)
2ฒจ 5225
7,900
2ฒจ 5522
7,900
2ฒข 5577
3,900
2ฒญ 6446
3,900
1ฒฎ 6556
7,900
2ฒญ 6677
3,900
2ฒจ 6699
15,500 (41)
2ฒจ 6789
29,000 (41)
1ฒธ 7007
3,900
2ฒญ 7007
4,900 (23)
2ฒข 7557
3,900
2ฒข 7575
3,900
2ฒญ 7722
5,900
2ฒข 7755
3,900
2ฒจ 8877
9,900 (41)
2ฒจ 8899
39,000 (45)
2ฒจ 8989
39,000 (45)
2ฒจ 8998
39,000 (45)
2ฒจ 9009
8,900
2ฒจ 9669
ขายแล้ว
2ฒจ 9696
15,500 (41)
2ฒจ 9889
45,000 (41)
2ฒจ 9898
39,000 (45)
2ฒจ 9988
39,000 (45)

   ทะเบียนโคราช

ขก 2
340,000 (5)
กอ 7
350,000 (14)
ขก 345
145,000 (15)
กอ 2000
155,000 (9)
กอ 8000
215,000 (15)


         วิธีการสั่งซื้อทะเบียนรถสวย
      1. โอนเงินมัดจำบางส่วน ทางเราจะขึ้นสถานะว่าจองแล้ว และจะเก็บเลขทะเบียน เลขนั้นๆไว้ให้ท่าน
      2. นัดชำระส่วนที่เหลือที่ กรมการขนส่งทางบก (จตุจักร) อาคาร 2 ชั้น 5 เวลา 9.00น.-15.00น.
      3. เมื่อชำระเงินครบ ท่านจะได้รับเอกสารสิทธิของทะเบียนเลขนั้นๆ สามารถนำไปให้โชว์รูมรถ เพื่อดำเนินการจดทะเบียนได้เลย
      สงสัยประการใด กรุณาโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 08-17911111,09-11166609(กอล์ฟ)

ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ