ระฆังทอง Limited ม่วงชมพูรุ่นเก่า ม่วงชมพูรุ่นใหม่


   ทะเบียนสวย VIP

4กฆ 4444
2,424,242 (24)

   ทะเบียนสวยเลขเรียง

พท 345
225,000
ฐน 678
199,000
วฐ 5678
199,000 (41)

   ทะเบียนสวยเลขคู่

9กษ 1144
155,000 (24)
1ขก 1144
89,000 (14)
1ขก 2233
115,000 (14)
9กษ 3344
55,000
สย 7788
295,000 (45)
พร 8844
199,000 (36)
9กศ 8899
495,000 (51)

   ทะเบียนสวยเลขสลับ

จค 1818
199,000
9กษ 4343
49,000
งข 4545
199,000
ญฮ 4747
99,000
1ขก 7979
155,000 (36)
1ขก 8686
145,000 (32)

   ทะเบียนสวยเลขหาบ

1ขก 1001
89,000 (6)
1ขก 1441
89,000 (14)
1ขก 2332
99,000 (14)
9กษ 3443
49,000
สฬ 5005
115,000
9กศ 5005
55,000
1ขก 5005
79,000 (14)
5กฆ 5115
115,000
9กธ 7007
59,000
9กธ 7997
199,000 (46)
ฆฆ 7997
590,000
6กก 8008
195,000 (24)
1ขก 9779
155,000 (36)

   ทะเบียนสวยเลขหมวดอักษรเบิ้ล

ฆฆ 7997
590,000
6กก 8008
195,000 (24)

   ทะเบียนสวยป้ายขาวดำ

พท 345
225,000
ฐน 678
199,000
จค 1818
199,000
งข 4545
199,000
วฐ 5678
199,000 (41)
พร 8844
199,000 (36)

   ทะเบียนรถตู้ป้ายฟ้า

ฮอ 22
355,000 (15)
1นก 66
199,000 (19)
ฮอ 111
790,000 (14)
1นก 345
155,000 (19)
ฮษ 345
99,000
1นก 1010
69,000 (9)
ฮษ 1111
890,000
1นก 1133
65,000 (15)
1นก 1331
59,000 (15)
ฮษ 2002
55,000
ฮอ 2121
59,000
ฮอ 2211
59,000
1นก 2233
59,000
ฮฐ 2244
69,000
ฮษ 2266
59,000
ฮอ 2266
69,000
ฮฮ 2266
79,000
ฮฮ 2552
ขายแล้ว
1นก 3131
59,000 (15)
ฮว 3232
55,000
1นก 3311
59,000 (15)
ฮฐ 3434
55,000
1นก 3535
59,000 (23)
ฮอ 3553
ขายแล้ว
1นก 4004
69,000 (15)
ฮอ 4477
59,000
ฮอ 4488
79,000
ฮอ 4747
59,000
ฮฮ 5225
199,000 (24)
ฮอ 5577
69,000
ฮอ 5775
69,000
1นก 6006
59,000 (9)
ฮอ 6060
59,000 (23)
ฮอ 6789
295,000 (41)
1นก 7711
59,000 (23)
ฮษ 8899
199,000
ฮฐ 8989
199,000
1นก 9889
290,000 (41)
1นก 9898
255,000 (41)

   ทะเบียนรถกระบะ

2ฒจ 4
29,000 (15)
2ฒจ 22
39,000 (15)
1ฒบ 234
29,000 (15)
2ฒจ 345
19,900 (23)
2ฒข 1001
5,900 (9)
2ฒญ 1001
3,900
2ฒญ 1010
3,900
1ฒฐ 1111
155,000
2ฒญ 1133
3,900
2ฒจ 1313
7,900 (19)
2ฒญ 1331
3,900
2ฒจ 1551
8,900 (23)
2ฒญ 1551
3,900
2ฒข 2233
5,900
2ฒท 2255
3,900
2ฒข 2266
5,900 (23)
2ฒญ 2266
5,900
3ฒก 2424
6,900 (19)
2ฒท 2662
3,900
2ฒญ 3113
3,900
2ฒญ 3131
3,900
2ฒญ 3311
3,900
3ฒก 3344
7,900
2ฒจ 3456
19,900
2ฒข 4004
6,900 (15)
2ฒจ 4004
6,900 (19)
2ฒจ 4422
8,900 (23)
1ฒฐ 4567
9,500
2ฒจ 5115
8,900 (23)
2ฒจ 5225
7,900
2ฒจ 5522
7,900
2ฒญ 6446
3,900
2ฒญ 6677
3,900
2ฒจ 6699
15,500 (41)
2ฒจ 6789
29,000 (41)
1ฒธ 7007
3,900
2ฒญ 7007
4,900 (23)
2ฒญ 7722
5,900
2ฒจ 9009
8,900
2ฒจ 9696
15,500 (41)
2ฒจ 9988
39,000 (45)


         วิธีการสั่งซื้อทะเบียนรถสวย
      1. โอนเงินมัดจำบางส่วน ทางเราจะขึ้นสถานะว่าจองแล้ว และจะเก็บเลขทะเบียน เลขนั้นๆไว้ให้ท่าน
      2. นัดชำระส่วนที่เหลือที่ กรมการขนส่งทางบก (จตุจักร) อาคาร 2 ชั้น 5 เวลา 9.00น.-15.00น.
      3. เมื่อชำระเงินครบ ท่านจะได้รับเอกสารสิทธิของทะเบียนเลขนั้นๆ สามารถนำไปให้โชว์รูมรถ เพื่อดำเนินการจดทะเบียนได้เลย
      สงสัยประการใด กรุณาโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 08-00006969,09-11166609(กอล์ฟ)

ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ