ระฆังทอง Limited ม่วงชมพูรุ่นเก่า ม่วงชมพูรุ่นใหม่


   ทะเบียนสวยเลขเรียง

ฐน 678
199,000

   ทะเบียนสวยเลขคู่

1ขก 2233
99,000 (14)
9กศ 8899
695,000 (51)

   ทะเบียนสวยเลขสลับ

1ขบ 5353
ขายแล้ว
1ขก 7979
155,000 (36)
1ขก 8686
ขายแล้ว

   ทะเบียนสวยเลขหาบ

ฆฆ 2552
590,000 (20)
สฬ 5005
115,000
5กฆ 5115
115,000
ฆฆ 7997
590,000
ฌร 7997
199,000 (41)
1ขก 9779
155,000 (36)

   ทะเบียนสวยเลขหมวดอักษรเบิ้ล

ฆฆ 2552
590,000 (20)
ฆฆ 7997
590,000

   ทะเบียนสวยป้ายขาวดำ

5ขฎ 21
79,000 (15)
ฐน 678
199,000
5ขฐ 988
89,000 (41)
5ขณ 5955
69,000 (36)

   ทะเบียนรถตู้ป้ายฟ้า

ฮอ 111
790,000 (14)
1นก 345
155,000 (19)
ฮษ 1111
890,000
ฮษ 2002
65,000
ฮอ 2211
59,000
ฮอ 4477
ขายแล้ว
ฮอ 4747
59,000
ฮอ 5577
ขายแล้ว
1นก 6006
ขายแล้ว
ฮอ 6789
295,000 (41)
1นก 9889
290,000 (41)
1นก 9898
255,000 (41)

   ทะเบียนรถกระบะ

1ฒบ 234
ขายแล้ว
2ฒข 1001
5,900 (9)
2ฒญ 1001
3,900
1ฒฐ 1111
155,000
2ฒญ 1133
3,900
2ฒจ 1313
7,900 (19)
2ฒญ 1331
3,900
2ฒจ 1551
ขายแล้ว
2ฒญ 3113
3,900
2ฒญ 3131
ขายแล้ว
2ฒญ 3311
3,900
3ฒก 3344
7,900
2ฒจ 3456
19,900
2ฒจ 5115
ขายแล้ว
2ฒญ 6677
3,900
2ฒญ 7722
5,900
2ฒจ 9009
8,900
2ฒจ 9988
39,000 (45)


         วิธีการสั่งซื้อทะเบียนรถสวย
      1. โอนเงินมัดจำบางส่วน ทางเราจะขึ้นสถานะว่าจองแล้ว และจะเก็บเลขทะเบียน เลขนั้นๆไว้ให้ท่าน
      2. นัดชำระส่วนที่เหลือที่ กรมการขนส่งทางบก (จตุจักร) อาคาร 2 ชั้น 5 เวลา 9.00น.-15.00น.
      3. เมื่อชำระเงินครบ ท่านจะได้รับเอกสารสิทธิของทะเบียนเลขนั้นๆ สามารถนำไปให้โชว์รูมรถ เพื่อดำเนินการจดทะเบียนได้เลย
      สงสัยประการใด กรุณาโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 08-00006969,09-11166609(กอล์ฟ)

ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ