ระฆังทอง Limited ม่วงชมพูรุ่นเก่า ม่วงชมพูรุ่นใหม่


   ทะเบียนสวย VIP

4กฆ 4444
2,424,242 (24)

   ทะเบียนสวย ร้อย พัน

7กศ 9000
ขายแล้ว

   ทะเบียนสวยเลขเรียง

3กฐ 456
290,000 (ใบสงวน)
1กพ 2345
490,000 (24)

   ทะเบียนสวยเลขคู่

7กศ 1122
40,000
3กฎ 1155
59,000(ใบสงวน)
7กช 1166
69,000 (24)
6กญ 1166
59,000
6กฎ 1166
59,000
6กญ 2266
59,000
6กฮ 2266
49,000
7กฐ 2266
32,000
ฌท 3344
115,000 (20)
8กด 4433
69,000 (24)
6กฎ 5577
65,000 (36)
6กศ 7700
ขายแล้ว
5กภ 7755
55,000

   ทะเบียนสวยเลขสลับ

6กฎ 1616
69,000
ญฮ 4747
99,000
8กด 5252
ขายแล้ว
5กล 5757
99,000 (36)
5กว 5757
99,000 (36)
7กภ 5757
49,000
6กฎ 6161
55,000
6กฒ 7070
69,000 (24)
6กถ 8080
ขายแล้ว
6กก 8080
185,000 (24)
6กก 8686
290,000 (36)

   ทะเบียนสวยเลขหาบ

7กฐ 2332
35,000
ฎย 2552
99,000(ใบสงวน)
7กฎ 2552
39,000
ญอ 2662
99,000
8กด 4884
59,000
สฬ 5005
115,000
6กส 5115
49,000
6กฎ 6226
55,000
6กก 6886
250,000 (36)
5กฒ 7557
45,000
5กภ 7557
55,000
5กย 7557
55,000
ฆฆ 7997
590,000
6กก 8008
195,000 (24)
7กฆ 9009
49,000

   ทะเบียนสวยเลขหมวดอักษรเบิ้ล

6กก 6886
250,000 (36)
ฆฆ 7997
590,000
6กก 8008
195,000 (24)
6กก 8080
185,000 (24)
6กก 8686
290,000 (36)

   ทะเบียนสวยป้ายขาวดำ

6กฐ 80
ขายแล้ว
6กด 80
29,000
พท 345
225,000
กอ 789
990,000

   ทะเบียนรถตู้ป้ายฟ้า

ฮอ 22
355,000 (15)
ฮอ 111
790,000 (14)
ฮษ 222
450,000 (15)
ฮษ 345
99,000
ฮษ 1111
890,000
ฮอ 1166
59,000
ฮษ 2002
55,000
ฮอ 2002
ขายแล้ว
ฮอ 2020
79,000 (15)
ฮอ 2121
59,000
ฮอ 2211
59,000
ฮฐ 2244
69,000
ฮษ 2244
69,000
ฮอ 2266
69,000
ฮษ 2266
59,000
ฮว 3232
55,000
ฮฐ 3434
55,000
ฮอ 3553
69,000
ฮอ 4477
59,000
ฮอ 4488
79,000
ฮอ 4747
59,000
ฮษ 5050
ขายแล้ว
ฮษ 5115
69,000
ฮอ 5577
69,000
ฮอ 5775
69,000
ฮอ 6060
59,000 (23)
ฮอ 6262
69,000
ฮษ 6767
49,000
ฮอ 6789
295,000 (41)
ฮฐ 8383
79,000 (36)
ฮษ 8899
199,000
ฮฐ 8989
199,000
ฮอ 9669
199,000 (41)
ฮอ 9898
355,000 (45)

   ทะเบียนรถกระบะ

2ฒจ 4
29,000 (15)
2ฒจ 22
39,000 (15)
1ฒบ 234
29,000 (15)
2ฒจ 345
19,900 (23)
2ฒข 1001
5,900 (9)
2ฒญ 1001
3,900
2ฒญ 1010
3,900
1ฒฐ 1111
155,000
2ฒญ 1133
3,900
2ฒจ 1155
9,900 (23)
2ฒจ 1313
7,900 (19)
2ฒญ 1331
3,900
2ฒจ 1551
8,900 (23)
2ฒญ 1551
3,900
2ฒจ 2002
8,900 (15)
1ฒธ 2121
5,900 (14)
1ฒธ 2211
5,900 (14)
2ฒข 2233
5,900
2ฒท 2255
3,900 (20)
2ฒข 2266
5,900 (23)
2ฒญ 2266
5,900
2ฒญ 2277
5,900
2ฒท 2662
3,900
2ฒญ 2772
5,900
2ฒญ 2882
5,900
2ฒญ 3113
3,900
2ฒญ 3131
3,900
2ฒญ 3311
3,900
2ฒจ 3456
19,900
2ฒจ 4000
9,900 (15)
2ฒข 4004
6,900 (15)
2ฒจ 4004
6,900 (19)
2ฒจ 4422
8,900 (23)
1ฒฐ 4567
9,500
2ฒจ 5115
8,900 (23)
2ฒจ 5151
9,900 (23)
2ฒจ 5225
7,900
2ฒจ 5522
7,900
2ฒข 5577
3,900
2ฒญ 6446
3,900
1ฒฎ 6556
7,900
2ฒญ 6677
3,900
2ฒจ 6699
15,500 (41)
2ฒจ 6789
29,000 (41)
1ฒธ 7007
3,900
2ฒญ 7007
4,900 (23)
2ฒข 7557
3,900
2ฒข 7575
3,900
2ฒญ 7722
5,900
2ฒข 7755
3,900
2ฒจ 8877
9,900 (41)
2ฒจ 8899
39,000 (45)
2ฒจ 8989
39,000 (45)
2ฒจ 8998
39,000 (45)
2ฒจ 9009
8,900
2ฒจ 9696
15,500 (41)
2ฒจ 9889
45,000 (41)
2ฒจ 9898
39,000 (45)
2ฒจ 9988
39,000 (45)


         วิธีการสั่งซื้อทะเบียนรถสวย
      1. โอนเงินมัดจำบางส่วน ทางเราจะขึ้นสถานะว่าจองแล้ว และจะเก็บเลขทะเบียน เลขนั้นๆไว้ให้ท่าน
      2. นัดชำระส่วนที่เหลือที่ กรมการขนส่งทางบก (จตุจักร) อาคาร 2 ชั้น 5 เวลา 9.00น.-15.00น.
      3. เมื่อชำระเงินครบ ท่านจะได้รับเอกสารสิทธิของทะเบียนเลขนั้นๆ สามารถนำไปให้โชว์รูมรถ เพื่อดำเนินการจดทะเบียนได้เลย
      สงสัยประการใด กรุณาโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 08-17911111,09-11166609(กอล์ฟ)

ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ