ระฆังทอง Limited ม่วงชมพูรุ่นเก่า ม่วงชมพูรุ่นใหม่


   ทะเบียนสวยเลขเรียง

ฐน 678
199,000
ขพ 5678
ขายแล้ว

   ทะเบียนสวยเลขคู่

1ขก 2233
99,000 (14)
9กษ 3344
ขายแล้ว
9กศ 8899
695,000 (51)

   ทะเบียนสวยเลขสลับ

1ขบ 5353
59,000
1ขก 7979
155,000 (36)
1ขก 8686
145,000 (32)

   ทะเบียนสวยเลขหาบ

1ขก 1441
89,000 (14)
ฆฆ 2552
590,000 (20)
สฬ 5005
115,000
5กฆ 5115
115,000
ฆฆ 7997
590,000
ฌร 7997
199,000 (41)
1ขก 9779
155,000 (36)

   ทะเบียนสวยเลขหมวดอักษรเบิ้ล

ฆฆ 2552
590,000 (20)
ฆฆ 7997
590,000

   ทะเบียนสวยป้ายขาวดำ

ฐน 678
199,000

   ทะเบียนรถตู้ป้ายฟ้า

ฮอ 111
790,000 (14)
1นก 345
155,000 (19)
1นก 1010
ขายแล้ว
ฮษ 1111
890,000
ฮษ 2002
65,000
ฮอ 2121
ขายแล้ว
ฮอ 2211
59,000
1นก 2233
59,000
ฮอ 2266
ขายแล้ว
ฮว 3232
ขายแล้ว
ฮอ 4477
59,000
ฮอ 4747
59,000
ฮอ 5577
69,000
ฮอ 5775
69,000
1นก 6006
59,000 (19)
ฮอ 6789
295,000 (41)
ฮฐ 8989
ขายแล้ว
1นก 9889
290,000 (41)
1นก 9898
255,000 (41)

   ทะเบียนรถกระบะ

2ฒจ 22
ขายแล้ว
1ฒบ 234
29,000 (15)
2ฒจ 345
19,900 (23)
2ฒข 1001
5,900 (9)
2ฒญ 1001
3,900
2ฒญ 1010
ขายแล้ว
1ฒฐ 1111
155,000
2ฒญ 1133
3,900
2ฒจ 1313
7,900 (19)
2ฒญ 1331
3,900
2ฒจ 1551
8,900 (23)
2ฒข 2233
ขายแล้ว
2ฒข 2266
ขายแล้ว
2ฒญ 2266
ขายแล้ว
2ฒญ 3113
3,900
2ฒญ 3131
3,900
2ฒญ 3311
3,900
3ฒก 3344
7,900
2ฒจ 3456
19,900
2ฒจ 4004
ขายแล้ว
1ฒฐ 4567
ขายแล้ว
2ฒจ 5115
8,900 (23)
2ฒจ 5225
ขายแล้ว
2ฒจ 5522
ขายแล้ว
2ฒญ 6446
ขายแล้ว
2ฒญ 6677
3,900
2ฒญ 7007
ขายแล้ว
2ฒญ 7722
5,900
2ฒจ 9009
8,900
2ฒจ 9988
39,000 (45)


         วิธีการสั่งซื้อทะเบียนรถสวย
      1. โอนเงินมัดจำบางส่วน ทางเราจะขึ้นสถานะว่าจองแล้ว และจะเก็บเลขทะเบียน เลขนั้นๆไว้ให้ท่าน
      2. นัดชำระส่วนที่เหลือที่ กรมการขนส่งทางบก (จตุจักร) อาคาร 2 ชั้น 5 เวลา 9.00น.-15.00น.
      3. เมื่อชำระเงินครบ ท่านจะได้รับเอกสารสิทธิของทะเบียนเลขนั้นๆ สามารถนำไปให้โชว์รูมรถ เพื่อดำเนินการจดทะเบียนได้เลย
      สงสัยประการใด กรุณาโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 08-00006969,09-11166609(กอล์ฟ)

ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ