ระฆังทอง Limited ม่วงชมพูรุ่นเก่า ม่วงชมพูรุ่นใหม่


   ทะเบียนสวย VIP

4กฆ 4444
2,424,242 (24)

   ทะเบียนสวยเลขเรียง

พท 345
225,000
ฐน 678
199,000
วฐ 5678
ขายแล้ว
ขพ 5678
199,000 (36)

   ทะเบียนสวยเลขคู่

1ขก 2233
155,000 (14)
9กษ 3344
55,000
9กศ 8899
695,000 (51)

   ทะเบียนสวยเลขสลับ

จค 1818
199,000
งข 4545
199,000
1ขบ 5353
59,000
1ขก 7979
155,000 (36)
1ขก 8686
145,000 (32)

   ทะเบียนสวยเลขหาบ

1ขก 1441
89,000 (14)
ฆฆ 2552
790,000 (20)
สฬ 5005
115,000
5กฆ 5115
115,000
ฆฆ 7997
790,000
ฌร 7997
259,000 (41)
1ขก 9779
155,000 (36)

   ทะเบียนสวยเลขหมวดอักษรเบิ้ล

ฆฆ 2552
790,000 (20)
ฆฆ 7997
790,000

   ทะเบียนสวยป้ายขาวดำ

พท 345
225,000
ฐน 678
199,000
จค 1818
199,000
งข 4545
199,000
วฐ 5678
ขายแล้ว
ขพ 5678
199,000 (36)
วว 8448
ขายแล้ว
พร 8844
ขายแล้ว

   ทะเบียนรถตู้ป้ายฟ้า

ฮอ 22
ขายแล้ว
ฮอ 111
790,000 (14)
1นก 345
155,000 (19)
1นก 1010
69,000 (9)
ฮษ 1111
890,000
ฮษ 2002
55,000
ฮอ 2121
59,000
ฮอ 2211
59,000
1นก 2233
59,000
ฮฐ 2244
69,000
ฮอ 2266
69,000
ฮว 3232
55,000
ฮอ 4477
59,000
ฮอ 4747
59,000
ฮอ 5577
69,000
ฮอ 5775
69,000
1นก 6006
59,000 (19)
ฮอ 6789
295,000 (41)
ฮฐ 8989
199,000
1นก 9889
290,000 (41)
1นก 9898
255,000 (41)

   ทะเบียนรถกระบะ

2ฒจ 4
ขายแล้ว
2ฒจ 22
39,000 (15)
1ฒบ 234
29,000 (15)
2ฒจ 345
19,900 (23)
2ฒข 1001
5,900 (9)
2ฒญ 1001
3,900
2ฒญ 1010
ขายแล้ว
1ฒฐ 1111
155,000
2ฒญ 1133
3,900
2ฒจ 1313
7,900 (19)
2ฒญ 1331
3,900
2ฒจ 1551
8,900 (23)
2ฒข 2233
5,900
2ฒข 2266
5,900 (23)
2ฒญ 2266
5,900
2ฒญ 3113
3,900
2ฒญ 3131
3,900
2ฒญ 3311
3,900
3ฒก 3344
7,900
2ฒจ 3456
19,900
2ฒจ 4004
ขายแล้ว
1ฒฐ 4567
ขายแล้ว
2ฒจ 5115
8,900 (23)
2ฒจ 5225
7,900
2ฒจ 5522
7,900
2ฒญ 6446
3,900
2ฒญ 6677
3,900
2ฒจ 6789
ขายแล้ว
2ฒญ 7007
ขายแล้ว
2ฒญ 7722
5,900
2ฒจ 9009
8,900
2ฒจ 9988
39,000 (45)


         วิธีการสั่งซื้อทะเบียนรถสวย
      1. โอนเงินมัดจำบางส่วน ทางเราจะขึ้นสถานะว่าจองแล้ว และจะเก็บเลขทะเบียน เลขนั้นๆไว้ให้ท่าน
      2. นัดชำระส่วนที่เหลือที่ กรมการขนส่งทางบก (จตุจักร) อาคาร 2 ชั้น 5 เวลา 9.00น.-15.00น.
      3. เมื่อชำระเงินครบ ท่านจะได้รับเอกสารสิทธิของทะเบียนเลขนั้นๆ สามารถนำไปให้โชว์รูมรถ เพื่อดำเนินการจดทะเบียนได้เลย
      สงสัยประการใด กรุณาโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 08-00006969,09-11166609(กอล์ฟ)

ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ