ระฆังทอง Limited ม่วงชมพูรุ่นเก่า ม่วงชมพูรุ่นใหม่


   ทะเบียนสวยมาใหม่

5กย 55
750,000 (24)
2กด 1199
79,000 (24)
5กฒ 6000
69,000 (15)
5กร 6677
69,000 (36)
5กช 8866
75,000 (36)

   ทะเบียนสวย VIP

2กข 1
590,000 (6)
ฆถ 2
ขายแล้ว
1กภ 3
ขายแล้ว
2กพ 3
199,000 (14)
2กข 5
269,000
1กศ 6
285,000 (15)
5กฮ 22
199,000 (15)
6กข 33
149,000 (15)
4กฌ 44
290,000
5กย 55
750,000 (24)
5กอ 66
199,000 (24)
6กฎ 66
420,000 (24)
6กญ 111
295,000 (14)
6กฎ 111
295,000 (15)
5กบ 222
295,000 (14)
5กว 444
255,000 (24)
6กข 8888
650,000 (41)

   ทะเบียนสวย ร้อย พัน

2กง 1000
85,000 (6)
2กน 1000
89,00 0 (9)
2กฎ 1000
89,000 (9)
2กฉ 4000
42,000
6กญ 4000
59,000 (15)
1กร 4000
75,000
5กร 5000
199,000 (15)
2กธ 5000
69,000
2กน 5000
65,000
2กภ 6000
42,000
5กฒ 6000
69,000 (15)
ฆล 7000
115,000
2กฒ 8000
99,000 (14)
2กจ 8000
79,000
2กฉ 8000
79,000
2กง 8000
79,000
2กช 8000
79,000
5กร 9000
ขายแล้ว

   ทะเบียนสวยเลขเรียง

5กภ 345
99,000 (19)
3กด 456
145,000 (20)
3กณ 456
245,000 (24)
3กณ 678
59,000
4กย 789
165,000
3กฐ 3456
ขายแล้ว
3กฐ 4567
79,000
4กฌ 4567
67,000 (32)
3กถ 5678
65,000
2กก 5678
99,000
3กฒ 5678
65,000
3กด 6789
69,000
5กฬ 6789
235,000 (41)
2กก 6789
139,000

   ทะเบียนสวยเลขคู่

ฆษ 1100
79,000 (9)
5กฒ 1122
55,000 (15)
2กก 1133
49,000
3กฎ 1155
59,000(ใบสงวนสิทธิ)
5กล 1155
165,000 (24)
6กญ 1166
59,000
6กฎ 1166
59,000
2กด 1199
79,000 (24)
6กข 2211
ขายแล้ว
4กฒ 2244
59,000 (20)
6กญ 2266
59,000
6กฎ 2266
59,000
6กข 4455
72,000
6กค 4455
69,000
6กข 4466
55,000
5กว 4488
79,000 (36)
6กข 4488
49,000
5กอ 5511
155,000 (24)
3กย 5511
65,000 (24)
ฆณ 5577
79,000 (32)
5กม 5577
59,000
ฎร 5577
59,000 (ใบสงวนสิทธิ)
6กข 5577
45,000
6กฎ 5577
65,000 (36)
5กว 6611
39,000
ฆพ 6622
69,000
6กข 6644
49,000
ฆณ 6644
69,000
5กอ 6677
45,000
5กร 6677
69,000 (36)
1กฐ 6699
99,000 (41)
5กภ 7755
55,000
5กม 7755
55,000
1กญ 8811
115,000 (24)
5กช 8866
75,000 (36)

   ทะเบียนสวยเลขสลับ

5กม 1313
49,000 (19)
6กฎ 1313
39,000
6กญ 1515
85,000 (23)
6กญ 1616
69,000
6กฎ 1616
69,000
6กญ 2020
59,000 (15)
6กข 2121
65,000 (15)
6กญ 2626
69,000
6กฎ 2626
69,000
6กฎ 4242
99,000 (24)
5กอ 4646
55,000 (32)
6กข 4646
55,000
ภษ 5050
59,000 (15)
5กอ 5151
179,000 (24)
6กฎ 5656
89,000
5กล 5757
99,000 (36)
5กว 5757
99,000 (36)
6กข 5757
45,000
6กญ 6161
55,000
6กฎ 6161
55,000
6กญ 6262
59,000
6กฎ 6262
59,000
6กข 6464
49,000
6กญ 6464
52,000
5กฮ 6767
42,000
5กบ 6868
89,000 (36)
4กฒ 8585
45,000
5กบ 8989
225,000 (42)

   ทะเบียนสวยเลขหาบ

1กส 1221
65,000 (15)
5กล 1551
ขายแล้ว
5กว 1551
165,000 (24)
1กส 2002
39,000
6กญ 2002
59,000 (15)
6กข 2662
ขายแล้ว
6กญ 2662
59,000
6กฎ 2662
59,000
1กว 3003
49,000 (14)
2กฆ 3113
44,000 (14)
ฆต 3113
75,000 (14)
6กข 4004
29,000
1กส 4664
39,000
6กข 4664
49,000
1กษ 4774
35,000
6กข 4884
39,000
1กบ 5005
65,000 (14)
5กว 5115
175,000 (24)
5กภ 5775
55,000
5กย 5775
55,000
6กฎ 6226
55,000
6กข 6446
49,000
5กภ 7557
55,000
5กม 7557
55,000
5กย 7557
55,000
5กฒ 7557
49,000
5กย 7997
79,000 (46)
6กฎ 8228
65,000 (32)
5กบ 8668
89,000 (36)
5กส 9559
295,000 (41)

   ทะเบียนสวยป้ายขาวดำ

6กฐ 21
39,000 (19)
6กน 26
39,000 (20)
6กฉ 30
29,000 (15)
6กด 34
39,000 (15)
6กน 38
35,000 (23)
5กท 39
49,000 (19)
6กฉ 48
29,000 (24)
6กน 53
35,000 (20)
6กช 63
45,000
ศร 70
79,000
5กว 70
29,000 (19)
6กด 80
29,000
6กฐ 80
59,000 (24)
6กต 90
39,000 (19)
6กฐ 97
35,000 (32)
5กบ 600
59,000 (14)
ภษ 5050
59,000 (15)

   ทะเบียนรถตู้ป้ายฟ้า

ฮว 2323
59,000
ฮว 3232
55,000
ฮว 3333
670,000 (23)
ฮว 4477
59,000
ฮว 4949
59,000
ฮว 6262
59,000

   ทะเบียนรถกระบะ

1ฒฐ 789
17,500
2ฒข 1001
5,900 (9)
1ฒฐ 1111
155,000
1ฒธ 1122
6,900 (14)
1ฒฐ 1155
5,900
1ฒฐ 1212
6,900 (19)
1ฒธ 1212
6,900 (14)
2ฒข 1515
8,900 (19)
1ฒธ 2112
6,900 (14)
1ฒธ 2121
5,900 (14)
1ฒธ 2211
5,900 (14)
2ฒข 2233
5,900
2ฒข 2266
5,900
2ฒข 2626
6,900
2ฒข 3344
4,900
2ฒข 3434
4,900
2ฒข 4004
6,900 (15)
2ฒข 4466
4,900
1ฒฐ 4567
7,500
2ฒข 4646
3,900
2ฒข 4664
3,900
1ฒย 4848
5,900 (36)
1ฒย 4884
5,900 (36)
2ฒข 5577
3,900
2ฒข 5757
3,900
2ฒข 5775
3,900
1ฒฐ 6789
14,500
2ฒข 6886
3,900
1ฒธ 7007
3,900
2ฒข 7557
3,900
2ฒข 7575
3,900
2ฒข 7755
3,900
2ฒข 9119
7,900
2ฒข 9449
6,900
2ฒข 9779
7,900
1ฒฐ 9999
155,000

   ทะเบียนโคราช

ขก 2
340,000 (5)
กอ 7
350,000 (14)
ขก 345
145,000 (15)
กอ 2000
155,000 (9)
กอ 7000
155,000 (14)
กอ 8000
215,000 (15)


         วิธีการสั่งซื้อทะเบียนรถสวย
      1. โอนเงินมัดจำบางส่วน ทางเราจะขึ้นสถานะว่าจองแล้ว และจะเก็บเลขทะเบียน เลขนั้นๆไว้ให้ท่าน
      2. นัดชำระส่วนที่เหลือที่ กรมการขนส่งทางบก (จตุจักร) อาคาร 2 ชั้น 5 เวลา 9.00น.-15.00น.
      3. เมื่อชำระเงินครบ ท่านจะได้รับเอกสารสิทธิของทะเบียนเลขนั้นๆ สามารถนำไปให้โชว์รูมรถ เพื่อดำเนินการจดทะเบียนได้เลย
      สงสัยประการใด กรุณาโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 08-00006969,09-11166609(กอล์ฟ)

ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ